ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกหน่วยแพทย์อาสาบรมราชชนนี พอ.สว. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านผาบ่อง หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกหน่วยแพทย์อาสาบรมราชชนนี พอ.สว. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านผาบ่อง หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

  • 144 ครั้ง