เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย  Routine To Research (R2R)

????อบรมวันที่ 22 -23 กรกฎาคม 2566

????อบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม  Zoom meeting  

????อัตราค่าลงทะเบียน   5,000 บาท /ท่าน (รับจำนวน 30 ท่าน)

ฟรี ‼️‼️  ให้บริการคำปรึกษาหลังการอบรมจนผลงานวิจัยเสร็จสิ้น

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ลิงก์นี้เลยค่ะ  https://forms.gle/nwLheRkzT55CMGiC8

ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร  https://bit.ly/43wjdxp

ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญ กำหนดการ  https://bit.ly/3WJZoRc

???? เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

????ช่องทางการชำระเงิน
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์บริการวิชาการ)
ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-0-11827-9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
☎️โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8031-4
✅Line ID : @casmfu

 |   |  234 ครั้ง