คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬากับน้อง ๆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ทีมคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬากับน้องๆ นักเรียนค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ณ อาคารE4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  32 ครั้ง