สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรม เรื่อง Stress & Happiness: สุขทันทีที่รู้ทันความเครียด แก่ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

 

เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรม เรื่อง Stress & Happiness: สุขทันทีที่รู้ทันความเครียด แก่ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น และ อ.ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ อาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการนี้มีได้พัฒนาทักษะแกนนำและผู้ที่สนใจในกระบวนการคัดกรองและจัดการความเครียดและซึมเศร้าในกลุ่มนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 |   |  72 ครั้ง