กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกลุ่มออกกำลังกายผู้สูงอายุ หมู่ที่16 เขตเทศบาลตำบล นางแล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

ในวันที่4 เมษายน 2566 ทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกลุ่มออกกำลังกายผู้สูงอายุ หมู่ที่16 เขตเทศบาลตำบล นางแล

 |   |  219 ครั้ง