คณะข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กพ 2566 คณะข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนการวิจัยกับคณาจารย์ภายในสาขาวิชาฯ

 |