อาจารย์ ดร.นพฤทธิ์ สุทธศิลป์ได้ถูกรับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “การออกแบบวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบคาร์บอนต่ำ”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.นพฤทธิ์ สุทธศิลป์ได้ถูกรับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “การออกแบบวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบคาร์บอนต่ำ” จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

 |