อ.ดร.ภมรศรี อินทร์ชน ได้รับเชิญ ให้เป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 อ.ดร.ภมรศรี อินทร์ชน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาประจำปี 2565 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  241 ครั้ง