ผศ.ดร.ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) ข่าวกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ จ.นนทบุรี จัดโดย กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 |   |  334 ครั้ง