ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล ที่ได้รับรางวัล Most Impact Research Publication of the Year (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล ที่ได้รับรางวัล Most Impact Research Publication of the Year (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) จากกิจกรรม Innovation Day 2022 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร Education Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  203 ครั้ง