โครงการขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพในเขตภาคเหนือ (TUN-HPN)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมรองคณบดีและ
หัวหน้าสาขาได้เข้าร่วมประชุม กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือในโครงการขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพในเขตภาคเหนือ (TUN-HPN)

 |   |  346 ครั้ง