เชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การเสวนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยร่วมกัน โดย ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยสุขภาพชนชาติพันธุ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ  Ageing & Dementia@Bangor centre, School of Medical and Health Sciences, Bangor University

หัวข้อการบรรยายดังนี้
1. หัวข้อ “Prevalence and Factors associated with dementia among elderly hill tribe population in Chiang Rai, Thailand.” 
ผู้บรรยาย:  อาจารย์ รติภาคย์  ตามรภาค อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. หัวข้อ “A different lens and the insider perspective - developing 'Participatory Case Study Work' in Ageing Studies - Dementia, Parkinsons and COPD as exemplers”
ผู้บรรยาย: Dr.Sion Williams, Reader in Health Research 
ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา เวลา 17.00-18.30 น. 
ผ่าน Join Zoom Meeting
zoom.us/j/93631567503... ;
ID: 936 3156 7503  Passcode: 509415 
 

 |   |  110 ครั้ง