อาจารย์ ดร.ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในเรื่่อง หลักสูตร การพัฒนาทีมสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมต้นแบบของชุมชนเมือง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักสูตร การพัฒนาทีมสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมต้นแบบของชุมชนเมือง ณ โรงแรมเอ็ม บูทิค รีสอร์ท เชียงราย วันที่ 15 - 16 กันยายน 2565

 |   |  658 ครั้ง