***ด่วน *** ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “The 14th  SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association and International Conference on Public Health and Sustainable Development, 2022”
ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2565


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ sea-iea2022.mfu.ac.th

 |   |  775 ครั้ง