นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม2565 นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “Research in the VUCA World - งานวิจัยในสถานการณ์เปลี่ยนแปลง VUCA” โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Hybrid Conference) ณ โรงแรม เซนทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งนี้ นางสาวสินีนาฏ แหวนเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation )ในเรื่อง “Factors associated with stress during the COVID-19 outbreak among the population of Pang Pu Loei village, Pa Sang sub-district, Mae Chan district, Chiang Rai, 2022” โดยมีอาจารย์สุภาพร อุตสาหะ เป็นที่ปรึกษา

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 70 ครั้ง