เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษา 

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษา 
หัวข้อ : Prevalence and factors associated with intestinal helminthiasis among hill tribe students in Mae Fah Luang District Chiang Rai
นำเสนอ โดย นายอนุชา อินต๊ะเนตร นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน
ในวันจันทร์  ที่ 1 ส.ค. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 |   |  744 ครั้ง