ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Research Talk หัวข้อ “Political Ecologies of Human Trafficking in the LMRB from the Highlands to the Oceans"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ที่สนใจกิจกรรม การบรรยายใน หัวข้อ “Political Ecologies of Human Trafficking in the LMRB from the Highlands to the Oceans" โดย Asst. Prof.  Amanda Flaim Department of Sociology Michigan State University, United States ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในรูปแบบ Online ผ่าน platform Zoom meeting (Meeting ID: 988 0461 7087 Passcode: 093872) 
โดยสามารถลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciPl5UvXu5bJy_8sCaNQwCYXEt-N1QCnJdWTWOLCdT4YWYkw/viewform หรือสแกนผ่าน QR-Code ที่แนบมาด้วยนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5391-6824 (พรพิมล)

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 11 ครั้ง