ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอเชิญชวน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมใบประกาศณียบัตร

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 53 ครั้ง