อาจารย์ดร.วรเชษฐ์  จันติยะ ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเวียงเป่าเป้า

Categories: ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2566 อาจารย์ดร.วรเชษฐ์  จันติยะ ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเวียงเป่าเป้า โดยมีนายแพทย์ สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เป็นประธานเปิดงาน

 |   |  105