สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปเป็นต้นไป

| writer Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 330 ครั้ง


VIDEO LINKS

Knowledge Management

School's Activity


Health Science on
Social Media