ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
ในหัวหัว “The 2 nd National Conference of Health Science Research: Transformation towards Thailand 4.0”

ในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563
ณ อาคารสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หากท่านใดสนใจร่วมส่งผลงาน สามารถ Submit ผลงานวิชาการได้ที่ http://hsresearch2020.mfu.ac.th/

#งานConferenceระดับชาติ

| writer Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 786 ครั้ง


VIDEO LINKS

Knowledge Management

School's Activity


Health Science on
Social Media