ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เผยแพร่ผลงานการวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและแสวงหาผู้ใช้ประโยชน์แผนงานวิจัย “การจัดการปัญหาอาชีวอนามัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ ชายแดนไทย ลาว พม่า”

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม เผยแพร่ผลงานการวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและแสวงหาผู้ใช้ประโยชน์แผนงานวิจัย “การจัดการปัญหาอาชีวอนามัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ ชายแดนไทย ลาว พม่า”

ในวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564

เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านทาง Zoom Meeting

zoom.us/j/93512081597

Meeting ID: 935 1208 1597
Passcode: 790693

| writer Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 121 ครั้ง