ระบบโควตาช่องทางพิเศษ (Fast Track) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ระบบโควตาช่องทางพิเศษ (Fast Track)

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

>>ให้คำปรึกษาการสมัครอย่างใกล้ชิด ตอบทุกประเด็นคำถามเกี่ยวกับอาชีพ!<<

สมัครได้บัดนี้-16 ธันวาคม 2562  โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 โปรดส่งหลักฐานการสมัครได้แก่

*ใบสมัคร 1 ใบที่ติดรูปถ่าย/สำเนำบัตรประชาชน 1 ฉบับ/ สำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ และสำเนาใบ ปพ.1  จำนวน 1 ฉบับ โดยไม่ต้องส่ง Portfolio

ส่งได้ 3 ช่องทาง (ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563)

1) จดหมาย: มาที่ อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย 57100 โทรศัพท์081-6637756

2) ส่ง Line ID: vvkdl (อ่านว่า วีวีเคดีแอล) เร็วทันใจ

หรือ

3) ส่งทาง E-mail: vivat.kea@mfu.ac.th  

| ผู้เขียนข่าว Suntorn Sudsandee | อ่านข่าวทั้งหมด 1704 ครั้ง