TCAS รอบ 5 ระบบโควตาช่องทางพิเศษ (Fast Track) 'โครงการพัฒนานักสาธารณสุขชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ' ปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

พิเศษสำหรับน้องๆที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต มีใจรักในงานด้านสาธารณสุข แต่พลาดหวังจาก TCAS รอบที่ 1-4

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครระบบ "โควต้าช่องทางพิเศษ Fast Track" เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 "โครงการพัฒนานักสาธารณสุขชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ"

โดยรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ - คณิต เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น ตามลิ้งค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง 

http://applicant.mfu.ac.th/applicantnew/AppReg/login?e=623182

*** สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

| ผู้เขียนข่าว Pornpimon Suyayai | อ่านข่าวทั้งหมด 862 ครั้ง