TCAS รอบ 5 ระบบโควตาช่องทางพิเศษ (Fast Track) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 5 โควตาช่องทางพิเศษ

(Fast Track)

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  (สอนด้านสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาเดียวใน มฟล.)

สำนักวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง

รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่ ระหว่าวันที่ 24 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2562

รวบรวมทั้งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก โดนส่งมาที่ line id: vvkdl (อ่านว่า วีวีเคดีแอล) หรืออีเมล vivat.kea@remove-thismfu.ac.th สอบถามข้อมูลและปรึกษาวิธีการสมัคร คลิกที่นี่

ระบบ Fast Track เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่อย่างเรียนด้านสิ่งแวดล้อมได้ปรึกษาและพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้เข้าใจวิชาที่เรียนและจบไปแล้วมีโอกาสประกอบอาชีพอะไรบ้าง?

 

| ผู้เขียนข่าว Suntorn Sudsandee | อ่านข่าวทั้งหมด 2283 ครั้ง