รับสมัครระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. อนามัยสิ่งแวดล้อม

2. วิทยาศาสตร์การกีฬา

3. แพทย์แผนไทยประยุกต์

4. การแพทย์แผนจีน

5. สาธารณสุขศาสตร์

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่จะเป็นช่อลำดวนช่อต่อไป 

| ผู้เขียนข่าว Suntorn Sudsandee | อ่านข่าวทั้งหมด 422 ครั้ง


วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชา

การจัดการความรู้

กิจกรรมสำนักวิชา


Health Science on
Social Media