สาขาการแพทย์แผนจีน เข้าร่วมกิจกรรม SUMMER CAMP ค่ายศึกษาภาษาและวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน ภาคฤดูร้อน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวความร่วมมือระดับชาติ/นานาชาติ

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม SUMMER CAMP ค่ายศึกษาภาษาและวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน ภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนที่มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) สูงสุด 20 อันดับในชั้นปี ได้เพิ่มพูนและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน รวมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านวิชาชีพแพทย์แผนจีน ก่อนเข้าสู่การเรียนในวิชาเฉพาะอีกด้วย

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 537 ครั้ง