นักศึกษา + ศิษย์เก่า

นักศึกษาปัจจุบัน

  • แผนการศึกษา
  • ขั้นตอนการลงทะเบียน
  • หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักวิชา
  • ทุนการศึกษา
  • ส่วนพัฒนานักศึกษา
  • ข้อมูลสำหรับยืม-คืน Thesis/Reports/Journal ในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศิษย์เก่า

  • ทำเนียบศิษย์เก่า
  • ลงทะเบียนศิษย์เก่า
  • ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
  • ข่าวรับสมัครงาน