สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ออกหน่วยบริการ ตามโครงการกาดแลงฮอมปอย

Category: ข่าวอื่นๆ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ร่วมออกหน่วยให้บริการทดสอบสมรรถภาพ และฝังเข็มรักษา กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางแล อีกทั้งยังได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดรำวงย้อนยุค ในโครงการกาดแลงฮอมปอยสุขภาพ ณ ข่วงนางแล อำเมือง จ.เชียงราย ข่าวโดย. อ.พจ.สินี ตัณฑสถิตยานนท์

| writer Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 603 ครั้ง